Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 10, 2019

På måndagen beslutade Skolinspektionen att stänga Vetenskapsskolan. Till grund för beslutet låg delvis information från Säpo om att den tidigare ägaren Abdel Nasser el Nadi, som bedöms som ett hot mot rikets säkerhet, fortfarande har inflytande över skolan. GP:s Hampus Dorian berättar om Säpos uppgifter, och vad som händer nu.

Dessutom: Marie Fredriksson har avlidit, Regeringen vill ge polisen större möjlighet till husrannsakan och flera döda i skottlossning på tjeckisk sjukhus.

Programledare: Andreas Granath