Preview Mode Links will not work in preview mode

Jul 11, 2019

En allt större del av vårt offentliga samtal sker på sociala medier. Samtidigt har begreppet filterbubblor blivit populärt, att sociala medier enkelt blir till en ekokammare. Men hur ser dom så kallade filterbubblorna ut i verkligheten, och är det verkligen bubblor vi pratar om? GP har tittat närmare på två personers Facebookflöden för att se hur olika de är. Reporter Mia Pettersson berättar.

Dessutom: Första HD-domen med samtyckeslagen, sex döda i grekisk storm och von der Leyen möter rödgrönt motstånd.

Programledare: Andreas Granath