Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 11, 2019

Tiotusentals människor är på flykt efter Turkiets militäroffensiv i norra Syrien. Samtidigt växer den internationella kritiken mot Erdogans agerande. Hur kommer Nato hantera medlemslandets invasion? GP:s Jan Höglund berättar om de stora effekterna av Turkiets attack.

Dessutom: Sverige driver på för vapenembargo mot Turkiet, bostadsföretagens jakt på svartkontrakt har gett resultat och fredspriset till Etiopiens premiärminister.

Programledare: Andreas Granath