Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 12, 2019

Hockeyn står högt i kurs i Göteborg, men på ett område halkar hockeyregionen efter – tillgången till isytor är betydligt lägre än rikssnittet och påverkar barns möjlighet att utöva issport. GP:s Johan Rylander har granskat situationen och träffat pressade småklubbar och en elitklubb som oroar sig för framtiden.

Dessutom: Kinas regering backar ambassadören om handelshot mot Sverige, Ann-Sofie Hermansson får nytt toppjobb och britterna går till val för tredje gången sedan 2015.

Programledare: Andreas Granath