Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 13, 2019

Torbjörn Eliasson cyklade över Centralstationen, utan att veta att man inte får det, och blev stoppad av ordningsvakter. Här går berättelserna isär: Torbjörn menar att vakterna använde mer våld än nödvändigt, men vaktbolaget håller inte med. Vad gäller egentligen, hur mycket våld får en vakt använda?
 
Den är bara en i raden av berättelser där personer anser att ordningsvakter har varit onödigt våldsamma mot dem.
 
– Det är inte klokt att det kan gå till på det här sättet. Lever vi i en diktatur eller vad är det frågan om? frågar sig Torbjörn Eliasson när han intervjuas av GP:s reporter Mia Pettersson.
 
I dagens poddavsnitt återger hon hans berättelse men förklarar också vad som faktiskt gäller.
 
Dessutom: Explosioner på militäranläggning på Cypern, första tv-sända debatten inför amerikanska valet och Europeiska centralbanken sänker inlåningsräntan till en rekordlåg nivå.
 
Programledare: Michaela Karlén