Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 13, 2019

Det skandalomsusade modulhusföretaget Prime Living menar att Göteborgs kommun kan bli skyldiga att betala hundratals miljoner i skadestånd. Som bevis för det har de ett dokument där kommunen garanterar att företagets byggplaner inte ska rivas upp i domstol, signerat av den förre ordföranden i fastighetsnämnden, Jahja Zeqiraj. Men vad är det för dokument egentligen? GP:s Filip Kruse berättar om dokumentet som vållar huvuvudbry på kommunen.

Programledare: Andreas Granath