Preview Mode Links will not work in preview mode

May 14, 2019

Den svenska kronan har inte varit så här svag sedan finanskrisen 2008. Riksbankschefen Stefan Ingves säger att Sverige har ett inflationsmål och inte ett växelkursmål – men vad betyder det här och vad får den låga kronan för konsekvenser?

Dessutom: Försvarsberedningen har presenterat slutrapport, fortsatta oroligheter i Sudan och spionprogram installerat på telefoner via Whatsapp.

Programledare: Maria Hansson Botin