Preview Mode Links will not work in preview mode

May 15, 2019

Med röstsiffrorna 25-6 i delstaten Alabamas senat godkändes en lag som i princip innebär ett totalförbud mot abort. Lagen måste godkännas av guvernören och den strider mot USA:s konstitution. Men vad får beslutet för konsekvenser, är aborträtten i USA nu hotad på allvar?
 
Dessutom: Åtal väcks mot före detta Knutbypastorer, Facebook vill hindra direktsändning av terrordåd och IS-rekryterarens Michaels Skråmos barn har kommit till Göteborg.
 
Programledare: Maria Hansson Botin