Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 15, 2019

Kärnkraftverket Ringhals utanför Varberg planerar att stänga två av sina reaktorer. Samtidigt ökar befolkningen, elanvändningen och elektrifieringen. Hur ska vi klara elförsörjningen i framtiden? GP:s Marie Kennedy berättar om problemet med det svenska elnätet.

Dessutom: USA inför sanktioner mot turkiska ministrar, Svenska akademien får hård kritik efter nobelprisutdelningen och över hundra kräver skadestånd från Trafikverket.

Programledare: Andreas Granath