Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 16, 2019

En ung flicka traumatiseras och slussas mellan olika hem och institutioner. Till slut vill hon inte leva längre. Klarar samhället idag inte av att hjälpa unga med svåra psykiska problem? GP:s Evalis Björk berättar flickans historia, och varför det inte finns lämpliga vårdformer för henne.

Dessutom: Tre av dagens viktigaste nyheter.

Programledare: Andreas Granath