Preview Mode Links will not work in preview mode

Jul 18, 2019

I Israel pågår hätsk valkampanj, USA har knutit ännu närmre band med Israel och Trumps fredsplan bojkottas av Palestina. GP:s Jan Höglund har varit i Israel och mött de som trots starkt motstånd tror på fredlig samexistens mellan Israel och Palestina. Men kan konflikten lösas?
 
Dessutom: Brandattentat i Japan, Volvo ska spara två miljarder och Ebolautbrottet i Kongo-Kinshasa klassas nu som internationellt nödläge.
 
Programledare: Maria Hansson Botin