Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 19, 2019

Flera tusen nyanlända i Göteborg riskerar hemlöshet från och med nästa år. Bland dem finns 850 barn. Varför kan de inte bo kvar i hemmen som kommunen har ordnat och hur påverkar hemlöshet barn?
 
I maj börjar hyreskontrakt mellan Göteborgs kommun och 2 700 nyanlända att löpa ut. Men att då ha ett nytt hem reda att flytta in i är långt från en självklarhet.
 
GP:s reporter Filip Kruse förklarar varför kontrakten upphör och hur Stadsmissionen ser på både barnens och de vuxnas situation framöver.
 
Dessutom: Kommunals ombud tycker inte att hemtjänstens vikarier talar tillräckligt bra svenska, tre chefer för Fukushimas kärnkraftverk frikänns och Vi vet mest har spelat in sitt sista program.
 
Programledare: Michaela Karlén