Preview Mode Links will not work in preview mode

Jul 2, 2019

Värdet på kryptovalutan Bitcoin stiger igen efter de senaste årens ras. Bitcoin och blockkedjetekniken står för något nytt i finansvärlden, så vad betyder det för framtidens valutor och vårt sätt att se på pengar? Om det pratar vi med GP:s ekonomireporter Alexander Piauger.

Dessutom: Skårmannen döms igen, regeringens utredare vill bestraffa vapenbrott hårdare och läget för barnen i de syriska lägren blir allt sämre.

Programledare: Andreas Granath