Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 2, 2019

Lärarbristen är stor i Göteborg, men den slår olika mot olika stadsdelar – och hårdast drabbar den de utsatta områdena. I andra delen av GP:s kartläggning av situtationen i stadens skolor skriver Hampus Dorian om segregationen i grundskolan.

Dessutom: Gärningsmannen vårdas på sjukhus efter skolattacken i Finland, nytt pensionsutspel från Moderaterna och studenter protesterar efter att artonåring skjutits av polis i Hongkong.

Programledare: Andreas Granath