Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 20, 2019

Svenskarnas konsumtion ökade igen 2018, men det finns tecken i vår konsumtion på att en lågkonjunktur är på väg. Trots att konsumtionen ökar, finns det också en oväntad effekt på västhusgasutsläppen. Forskaren John Magnus Roos analyserar vårt köpbeteende.

Dessutom: Tre av dagens viktigaste nyheter.

Programledare: Andreas Granath