Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 31, 2019

2019 lider mot sitt slut. Nyhetspodden minns tillbaka på tolv nyhetshändelser som stack ut under året, tillsammans med chefen för GP:s Nyhetsredaktion Maya Dahlén.  

Programledare: Andreas Granath


Dec 30, 2019

Sedan 2010 råder det förhöjd terrornivå i Sverige, bland många potentiella mål finns idrottsarenor och evenemang. Nu utbildas föreningar och arrangörer i terrorberedskap. GP:s fotbollsredaktör Fredrik Östberg berättar om hur Göteborgsklubbarna arbetar med frågan.

Dessutom: Tre av dagens viktigaste nyheter.


Dec 27, 2019

I ett och ett halv år har bygget av Västlänken pågått. De tidigare så omfattande protesterna har ljumnat, men hur långt har man egentligen kommit? GP:s stadsbyggnadsreporter Filip Kruse går igenom jättebygget, etapp för etapp.

Dessutom: Tre av dagens viktigaste nyheter.

Programledare: Andreas Granath


Dec 23, 2019

Julen är här och i många hushåll bunkras det upp med julchoklad. Men vad är det vi ställer på bordet egentligen? GP:s Ida Johansson berättar om en miljardindustri där bönderna går på knäna, och där chokladbristen snart kan vara ett faktum.

Programledare: Andreas Granath


Dec 20, 2019

Svenskarnas konsumtion ökade igen 2018, men det finns tecken i vår konsumtion på att en lågkonjunktur är på väg. Trots att konsumtionen ökar, finns det också en oväntad effekt på västhusgasutsläppen. Forskaren John Magnus Roos analyserar vårt köpbeteende.

Dessutom: Tre av dagens viktigaste...