Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 29, 2019

Uppemot hundra akademiker har skrivit på en protestlista mot att Sverigedemokraten Richard Jomshof från att föreläsa på JMG, institutionen för journalistik och medie- och kommunikationsvetenskap på Göteborgs universitet. GP:s Carl Moberg berättar om protesterna och partiets reaktion på...


Nov 28, 2019

Linbanan gav för lite och blev för dyr. I dag fattar politikerna i trafiknämnden beslut om att lägga ner projektet. Så vilket alternativ kan det bli i stället? Och vad får misslyckandet för konsekvenser? GP:s Etezaz Yousuf och Arne Larsson berättar om vägen framåt och varför det blev som det blev.

Dessutom:...


Nov 27, 2019

Uppemot 150 personer demonstrerade mot omhändertagandet av en pojke i Angered på tisdagskvällen. Bakom protesten stod pojkens släkt, som av polisen anklagas för att ligga bakom mycket av det som sker i Göteborgs undre värld. GP:s Anders Abrahamsson berättar om släkten och omhändertagandet.

Dessutom:...


Nov 26, 2019

Zlatan lägger upp en bild på en Hammarbytröja med hans namn. Det är tillräckligt för att internet ska börja koka. Men kan man ta inlägget på allvar, eller är det ytterligare ett PR-trick? GP:s fotbollsredaktör Fredrik Östberg resonerar kring framtiden för Zlatan – både som varumärke och...


Nov 25, 2019

Vetenskapsskolan, eller Safirskolan som den numera heter, är under press. Skolinspektionen utreder skolan och stadens politiker är rörande eniga om att den borde läggas ner. Nu vittnar ett tiotal tidigare anställda på skolan om judehat bland eleverna, könssegregering och censur i läroböckerna. GP:s Hampus...