Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 22, 2019

Regeringen vill ge polisen möjlighet att ta del av krypterad information från grovt brottsmisstänkta personers kommunikation. Det ger betydligt större möjligheter till övervakning än i dag. Men samtidigt önskar sig polisen i de särskilt utsatta områdena fler sociala insatser. GP:s Tobias Andersson Åkerblom berättar om vad som görs för att stoppa gängens rekrytering.

Dessutom: Kapad ambulans körde på flera i Oslo, Kommunal och Pappers ställer sig utanför LO i lönerörelsen och Socialdemokratisk självkritik i ny budget.

Programledare: Andreas Granath