Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 25, 2019

Riksbanken lämnar räntan oförändrad, men säger samtidigt att den kommer att höjas försiktigare än väntat framöver. Vad betyder det här för Sverige och dess invånare? Förstå Riksbankens besked med hjälp av GP:s Robin Rasper.

Programledare: Andreas Granath