Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 25, 2019

Vetenskapsskolan, eller Safirskolan som den numera heter, är under press. Skolinspektionen utreder skolan och stadens politiker är rörande eniga om att den borde läggas ner. Nu vittnar ett tiotal tidigare anställda på skolan om judehat bland eleverna, könssegregering och censur i läroböckerna. GP:s Hampus Dorian berättar om granskningen av Vetenskapsskolan.

Dessutom: Fem anhållna misstänkta för mord i Bergsjön, storseger för demokratirörelsen i Hongkongval och Systembolaget vill sänka priset på öl.

Programledare: Andreas Granath