Preview Mode Links will not work in preview mode

May 27, 2019

De gröna partierna i Europa firar triumfer i EU-parlamentsvalet och det talas om en grön våg i Europa. Men är det verkligen en europeisk våg, eller säger den något om hur vi ser på Europa? GP:s Hanna Rydén berättar.

Dessutom: Få våldtäkter leder till fällande dom, ökat valdeltagande i EU-valet och IFK Göteborgs möjliga rekordförsäljning.

Programledare: Andreas Granath