Preview Mode Links will not work in preview mode

Aug 28, 2019

Efter mordet på den 30-åriga kvinnan i Malmö växer oron för hur långt dådet kan pressa gränserna för de gängkriminellas våld. Har det någonsin funnits en hederskodex för gängen, och hur har våldet förändrats? GP:s Peter Linné och Anders Abrahamsson diskuterar utvecklingen i ljuset av Malmödådet.

Dessutom: Brasilien tvärvänder om G7-pengar, V utesluter riksdagsledamot och Håkan Hellström slår Ullevirekord.

Programledare: Andreas Granath