Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 28, 2019

Linbanan gav för lite och blev för dyr. I dag fattar politikerna i trafiknämnden beslut om att lägga ner projektet. Så vilket alternativ kan det bli i stället? Och vad får misslyckandet för konsekvenser? GP:s Etezaz Yousuf och Arne Larsson berättar om vägen framåt och varför det blev som det blev.

Dessutom: Polisen lägger om arbetet med försvunna WIlma Andersson, Timbuktu förlorar mot SD i rätten och busschauffören frias efter Svegolyckan.

Programledare: Andreas Granath