Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 29, 2019

SAS-piloternas strejk är inne på fjärde dagen och över 2 000 avgångar har ställts in. Hur kännbart är det för SAS, och vad är bakgrunden till konflikten? 

Dessutom: Anställningsstopp på Volvo Cars, valresultatet i Spanien och terrorplaner i Frankrike.

Programledare: Andreas Granath