Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 29, 2019

Uppemot hundra akademiker har skrivit på en protestlista mot att Sverigedemokraten Richard Jomshof från att föreläsa på JMG, institutionen för journalistik och medie- och kommunikationsvetenskap på Göteborgs universitet. GP:s Carl Moberg berättar om protesterna och partiets reaktion på uppståndelsen.

Dessutom: Kroppsdel hittad i sökandet efter Wilma Andersson, IS-hemvändare greps i Frölunda och flera nya förslag i riksdagsdebatt om utlänningar som utgör säkerhetshot.

Programledare: Andreas Granath