Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 29, 2019

Sahlgrenska universitetssjukhusets ekonomiska situation är ansträngd. GP:s Stefan Bjarnefors berättar om det stora sparkrav som väntar, och hur sjukhuset nu inför nya "röda dagar" – fredagar då man går ner på helgbemanning. 

Dessutom: Allt tyder på nyval i Storbritannien, turkiska och syriska styrkor har drabbat samman och Trump hävdar att döde IS-ledaren al-Baghdadis efterträdare har dödats.

Programledare: Andreas Granath