Preview Mode Links will not work in preview mode

Jul 3, 2019

I över ett dygn satt EU:s stats- och regeringschefer i möte för att enas om vilka som skulle föreslås till EU:s toppositioner. När de väl kom med ett besked var det med överraskande nya namn. Varför är det så svårt för EU-länderna att enas, och varför är det viktigt vem som hamnar på posterna? GP:s Jan Höglund om valet av Ursula von der Leyen.

Dessutom: Förvarstagna imamer överklagar utvisningsbeslut, fartygskapten som räddade migranter i Medelhavet frisläppt och Asap Rocky gripen i Stockholm.

Programledare: Andreas Granath