Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 3, 2019

Genom att ta över ansvaret för prioriteringen av ambulanser skulle Västra Götalandsregionen öka patientsäkerheten och kunna ge bättre, effektivare vård. Men GP:s granskning av sjukvårdens larmcentral visar att det inte alltid blivit som man tänkt sig. GP:s Tobias Andersson Åkerblom berättar om livshotande felbedömningar och ökade väntetider.

Dessutom: Orkanen Dorian "historisk tragedi" på Bahamas, rättegången för ihjälskjutningen av Eric Torell inleds och Transportstyrelsen ska granska regler för elsparkcyklar.

Programledare: Andreas Granath