Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 30, 2019

Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland och dra sitt strå till att nå parisavtalet. Men samtidigt investerar de statliga pensionsfonderna i några av världens smutsigaste olje- och gasbolag. GP:s Alexander Hultman har granskat Andra AP-fondens aktieinnehav.

Dessutom: Livstids fängelse för mord på ex-hustru, två åtalas för styckmord i Göteborg och oviss regeringsbildning efter valet i Österrike.

Programledare: Andreas Granath