Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 31, 2019

2019 lider mot sitt slut. Nyhetspodden minns tillbaka på tolv nyhetshändelser som stack ut under året, tillsammans med chefen för GP:s Nyhetsredaktion Maya Dahlén.  

Programledare: Andreas Granath