Preview Mode Links will not work in preview mode

May 31, 2019

Med hjälp av den så kallade Angeredsmodellen har Angered fått ner försörjningsstödet i stadsdelen. Modellen har hyllats som ett föredöme, men är modellen så lyckad som det sägs? GP:s granskning visar hur Angered har gått sin egen väg, och konkurrerar om de arbetslösa med kommunens egna kompetenscenter. 

Dessutom: Göteborg startar pilotprojekt för att snabba på byggandet, Trump hotar Mexiko med tullar och elsparkcyklar ifrågasätts efter dödsolycka.

Programledare: Andreas Granath