Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 4, 2019

I ett Storbritannien som plågas av den utdragna brexitprocessen har parlamentsledamöterna på ett unikt sätt tagit makten över agendan från regeringen. I dag kan man rösta igenom ett uppskjutande av Brexit. Det vore en stor förlust för Boris Johnson som hotar med nyval. GP:s Jan Höglund berättar om det hätska spelet i brittiska parlamentet.

Dessutom: Omstritt lagförslag dras tillbaka i Hongkong, besättningsmän släpps från beslagtaget Stenafartyg och Asap Rocky tänker inte överklaga.

Programledare: Andreas Granath