Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 5, 2019

Regionens nya, egna larmcentral skulle effektivisera utlarmningen av ambulanser, öka kvaliteten, kompetensen och patientsäkerheten. Men GP:s granskning visar att det varje månad kostar miljoner för att man inte klarar uppdraget. GP:s Tobias Andersson Åkerblom har granskat Sjukvårdens larmcentral.

Dessutom: Fler bakslag för Boris Johnson i parlamentet, Volvos försäljning ökar och ny regering insvuren i Italien.

Programledare: Andreas Granath