Preview Mode Links will not work in preview mode

May 6, 2019

För första gången sedan valet stod partiledarna mot varandra i SVT:s Agenda på söndagskvällen. Det var också första gången de forna Alliansledarna stod på motsatt sida. Är det en ren möbleringsfråga, eller säger det något väsentligt om det politiska landskapet?

Dessutom: Flygolyckan i Moskva, flera döda i Israel och Gaza, samt domen efter barnvagnskidnappningen.

Programledare: Andreas Granath