Preview Mode Links will not work in preview mode

Aug 7, 2019

Way out west har lika många kvinnliga som manliga artister på scenerna och serverar varken kött, mjölk eller engångsartiklar i plast. Är det bara ideologi, eller ligger det en affärsmässig tanke bakom? GP:s kulturskribent Jan Andersson berättar om festivalens medvetenhet och tipsar om guldkornen du inte får missa.

Dessutom: Bombdåd i Kabul och Köpenhamn, samt rasrisken på Frölundabadet.

Programledare: Andreas Granath