Preview Mode Links will not work in preview mode

May 7, 2019

Donald Trump tog till Twitter och hotade Kina med chockhöjda tullavgifter, bara dagar innan länderna ska förhandla om ett nytt handelsavtal. Kina bestämde sig trots det för att skicka sin huvudförhandlare till USA. Hur påverkas förhandlingarna av detta?

Dessutom: SJ drömmer om fler avgångar, Fastställd dom mot Jean-Claude Arnault och frisläppandet av journalister i Myanmar.

Programledare: Andreas Granath