Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 8, 2019

I slutet av september knivskars en ung man i halsen av ett ungdomsgäng vid Stigbergstorget. Fallet sticker ut, men kriminalitet är inte ovanligt och polisen beskriver torget som en punkt för droghandel.
 
Nu vill fastighetsägare och organisationer i området få bukt med problemen.
 
GP:s Stefan Bjarnefors om föreningen (B)id Stigberget som vill förändra stadsdelen.
 
Dessutom: Polisen vill se lagändring om Swish, nytt projekt ska minska godstrafik i Göteborg med 40 procent och regalskeppet Vasas systerfartyg kan ha hittats.
 
Programledare: Carl Petersson Moberg