Preview Mode Links will not work in preview mode

Jul 9, 2019

Sedan 2012 finns läkemedlet Sativex med medicinsk cannabis i Sverige, men det är inte alla som kan få det. Angela de Cabo vet att hon kommer att dö av sin cancer, men läkarna på Sahlgrenska ville inte skriva ut Sativex till henne. Varför är det så svårt att få den här typen av medicin? GP:s Pia Svensson har träffat Angela de Cabo.

Dessutom: Allt vanligare med försenade flyg, kritiserat lagförslag stoppas i Hongkong och Frankrike tänker införa flygskatt.

Programledare: Andreas Granath