Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 10, 2019

Trots att Göteborg har nollvision när det kommer till barn som drabbas av vräkning så ökade antalet barnfamiljer som vräktes förra året. Och även om det ökade även i landet som helhet, så sticker Göteborg ut. GP:s Cecilia Oscarsson berättar om Laureen och hennes tvåårige son, som vräktes efter att ha hyrt ut i andra hand.

Dessutom: Turkiet inleder offensiv i norra Syrien, minst två döda i skjutning i Tyskland och majoritet för nytt utjämningssystem i riksdagen.

Programledare: Andreas Granath