Preview Mode Links will not work in preview mode

Jan 10, 2020

Iran anklagas för att av misstag ha skjutit ner flygplanet som kraschade utanför Teheran, där 176 människor dog. Vilka uppgifter ligger till grund för det påståendet, och vad kan det få för konsekvenser? GP:s Jan Höglund berättar om vikten av att utredningen blir transparent.

Dessutom: Tre av dagens viktigaste nyheter.

Programledare: Andreas Granath