Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 14, 2020

Tio och en halv timme på en resdag till franska Rivieran, tjugo timmar på ett dygn och i snitt 42 timmar i veckan, årets alla veckor. Advokatbyrån Fronts vd har fakturerat Göteborgs stad i stor omfattning, men det är inte alltid tydligt för vilket arbete. GP:s Filip Kruse och Per Sydvik har granskat betalningsunderlaget från advokatbyrån, och berättar om arbetet med granskningen.
 
Dessutom: Tre av dagens viktigaste nyheter.
 
Programledare: Andreas Granath