Preview Mode Links will not work in preview mode

May 15, 2020

Podden Systrar har väckt starka känslor hos dom nära 300 000 personer som lyssnat på historien om den svenska sexhandeln. I dagens avsnitt pratar vi med en av huvudpersonerna, Stina, och reportern Michael Verdicchio om hur podden har påverkat dem. 
 
Dessutom: Tre av dagens viktigaste nyheter.
 
Programledare: Michaela Karlén och Andreas Granath