Preview Mode Links will not work in preview mode

Jan 17, 2020

Jonas Sjöstedt tog över ett parti där partiledaren tidigare kallat sig kommunist. Så hur ser det Vänsterparti han lämnar efter sig ut? Och vem är mest trolig att axla partiledarrollen i framtiden? GP:s Arne Larsson analyserar Jonas Sjöstedts politiska gärning, och läget i partiet.
 
Dessutom: Tre av dagens viktigaste nyheter.
 
Programledare: Andreas Granath