Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 20, 2020

Det finns händelser i historien som vi ser tillbaka på som brytpunkter. Händelser som förändrade världen. Är coronaviruset det tidiga 2000-talets definierande händelse? GP:s Jan Höglund ser viruset sätta djupa spår i världens samhällen.
 
Dessutom: Tre av dagens viktigaste nyheter.
 
Programledare: Andreas Granath