Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 21, 2020

När Alliansen kom till makten i Göteborg drog de åt svångremmen för stadens verksamheter. Nu skulle det sparas. Ett år senare har Göteborgs stad ett överskott på mer än en miljard över budget. Var kom den miljarden ifrån, och hade den kunnat användas på något annat sätt? GP:s politikreporter Arne Larsson berättar.

Dessutom: Tre av dagens viktigaste nyheter.

Programledare: Andreas Granath