Preview Mode Links will not work in preview mode

Jan 24, 2020

2018 var Socialdemokraterna och Alliansen överens om hur man skulle ersätta Göteborgs arenor. Mycket har hänt sedan dess, och Socialdemokraterna har dragit sig ur överenskommelsen. Nu ligger hela arbetet med arenafrågan på is. GP:s Arne Larsson förklarar vad som ligger bakom det avstannade jätteprojektet.

Dessutom: Några av dagens viktigaste nyheter.

Programledare: Andreas Granath