Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 27, 2020

Stigmat kring prostitution är stort, så hur ska man närma sig offren, som tidigare inte vågat berätta av rädsla för folks reaktioner. Vi pratar med GP:s grävreporter Michael Verdiccho om arbetet bakom podden Systrar, och om fördomar som kommer på skam.

Dessutom: Tre av dagens viktigaste nyheter.

Programledare: Andreas Granath