Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 28, 2020

Världens virusdrabbade länder vidtar drastiska åtgärder för att stoppa spridningen av Coronaviruset. Men hur vet man när det är dags att stänga skolor och transportsystem? Med andra ord, vad får ett liv kosta, statistiskt, innan det sker. GP:s Valdemar Lönnroth berättar om forskarnas uträkningar, och vad Coronaviruset gör med världsekonomin.

Dessutom: Tre av dagens viktigaste nyheter.

Programledare: Andreas Granath