Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 3, 2020

Flera länder sätter sina medborgare i karantän, företag går i konkurs och människor förlorar sina nära och kära till det nya coronaviruset. Men varför blev just det här viruset en större katastrof globalt, än till exempel sars eller ebola? GP:s reporter Arne Larsson har försökt ta reda på det.

Dessutom: Tre av dagens viktigaste nyheter.

Programledare: Andreas Granath