Preview Mode Links will not work in preview mode

Jan 31, 2020

Wuhan har blivit en spökstad. I den isolerade staden är gatorna tomma, ett resultat av hårda åtgärder från Kommunistpartiet för att stoppa spridningen av det nya Coronaviruset. Sinologen Fredrik Fällman berättar om Kinas hantering av viruskrisen, och vad man lärt sig sedan Sarsepidemin.

Dessutom: Tre av dagens viktigaste nyheter.

Programledare: Andreas Granath